top of page

 מאגר המידע 

ברוכים הבאים למאגר המידע של חיים וסביבה- ארגון הגג של שוחרי החיים והסביבה.

מאגר המידע הוקם במטרה לרכז את כלל החומרי הידע הסביבתיים, ההשתלמויות והכנסים בארגון, הספרייה פתוחה לציבור הרחב. 

חיים וסביבה הוא ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל, מטרתו המרכזית העצמה וגדלת יכולת ההשפעה של התנועה הסביבתית בישראל, האמצעים להשגת מטרה זו הם תמיכה בפעילות הארגונים וההתארגנויות הסביבתיות, הגברת שיתופי הפעולה בתוך התנועה הסביבתית ומחוצה לה, שיפור אסטרטגיות השינוי החברתי של התנועה וחיזוק ייצוג התנועה הסביבתית בגופי הממשל.

הורדה.jpg
bottom of page