top of page

כנסים 

כנסים במסגרת פרויקט שק"ת - שותפות, קהילה ותכנון . 

כנסי "משפיעים", הינם כנסים ארציים בסוגיות תכנון לציבור הרחב. 

doing work together

הנושאים העיקריים שהכנס עסק בהם:

 • בבניית שותפויות בקהילה

 • העברת מסר ובניית נרטיב

 • פעילות הותמ"ל

 •  תושבים מעורבים בתכנון

 • מערכת התכנון כיום ומערכת התכנון הרצויה

 • למידה במקרה בוחן של שיקום מחצבות

 • דרכים להשפיע על מקבלי ההחלטות בעת בחירות ולאחר מכן

משפיעים 2018

Drawing on a Board

הנושאים העיקריים שהכנס עסק בהם:

 • אתגרי התכנון הסביבתי ברמה המחוזית

 • מגמות תכנון לאורך חופי ישראל

 • מעורבות בשמירת טבע

 • קמפיינים ויראליים

 • מידע תכנוני ואקטיביזם עירוני

משפיעים 2019

Colleagues Working Together

משפיעות 2020

הנושאים העיקריים שבכנס עסק בהם:

 • כיצד מעצבים מציאות דרך מוסדות התכנון

 • תכנון והשפעה על תחבורה ציבורית 

 • עבודה קהילתית אפקטיבית 

 • שיתוף ציבור בין הרצוי למצוי

 • סוגיות משפטיות בתכנון

משפיעים 2020

הנושאים העיקריים שהכנס עסק בהם:

 • שיתוף ציבור - בין הרצוי למצוי

 • שיתוף ציבור - תפישות וזוויות שונות 

 • מערכת התכנון - מי היא ומה לה ולציבור?

 • סוגיות משפטיות בתכנון 

 • משנים מציאות - ביחד

Virtual Team Meeting

זום למסדרון האקולוגי- מחוז מרכז 

Colleagues Working Together
Image by American Public Power Associati

מפגש שותפות קהילה בתכנון למחוז מרכז בדגש על המסדרון האקולוגי- וובינר עם נבחרת העוסקים בתחום: עדית קרמר - סגנית מתכנן, ועדה מחוזית מרכז מוטי קפלן - מתכנן, עורך תמ"א 1

מפגש שותפות קהילה בתכנון למחוז צפון -  רב שיח מקוון, בנושא אנרגיה סולרית בעמק המעיינות, עם בעלי העניין: מנהל התכנון, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה, משרד האנרגיה, ארגוני סביבה, המועצה האזורית עמק המעיינות, הישובים והיזמים.

אנרגיה סולרית בעמק המעיינות- מחוז צפון

Desert View

התכניות התכנוניות שעל הפרק - מחוז דרום

מפגש שותפות קהילה בתכנון למחוז דרום ,על הפרויקטים התכנונים המאיימים על המחוז - חולות אשדוד ותיירות בחבל איילות. במפגש הכרנו את התכניות ואת הנפשות הפועלות והארגונים הלוקחים חלק. 

bottom of page