top of page

סדנאות 

Online Class

ניהול עובדות ועובדים במרחב פיזי שונה ורחוק משל המנהל/ת מזמן אתגרים שונים. סדנה זו עוסקת באתגרים וההזדמנויות בעבודה וניהול מרחוק בזמן שגרה ובזמן משבר הקורונה:

  • ניהול רחוק

  • קשר עם עובדים בחל"ת

  • כלים דיגיטליים

ניהול מרחוק 

Beach Cleanup

ארגון קהילתי 

כיום כבר ידוע ששינוי חברתי לא מובילים לבד ואלו שרוצים ורוצות להגיע רחוק חייבים וחייבות לעשות את זה ביחד.

ארגון קהילתי מסייע במשימה בדרך לבניית כוח אזרחי וקמפיינים מנצחים. הסדנה עוסקת בארבעת השלבים ביצירת התארגנות אזרחית מנצחת.

Gardener

עוצמת המשבר הסביבתי מחייבת שינוים בהיקפים ובעומק שלא הכרנו עד כה. יותר מתמיד עלינו להיות נועזים, יצירתיים, לצאת מהקופסא ומאזור הנוחות על מנת לגייס קהלים חדשים בדרכים חדישות. 

הסדנה עוסקת בחשיבות שינוי בדפוסי חשיבה במאבקים סביבתיים וטכניקות המעצבות נורמות חיוביות.

פתח לשינוי

Team Meeting

שיתופי פעולה

כארגון או התארגנות אזרחית לא פעם אנחנו נדרשים לשיתופי פעולה כדי לקדם את השינוי המקומי או הארצי שברצוננו להוביל. הסדנה עוסקת בשיתופי פעולה מועילים, יצירה ומינופם, ביתרונות והחסרונות, כיצד לחדד ולהביא את היתרון היחסי בבואנו ליצור את השת"פ הרצוי וכיצד לשמר ולחזק את השת"פ למטרת השגת יעדים.

shutterstock_196378280

תקשורת 

כיום לא ניתן לנהל מאבק סביבתי או חברתי מוצלח ללא יצירת סדר יום ציבורי ותקשורתי סביבו. 

הסדנה עוסקת במתן כלים וטיפים כיצד פועלים דוברים מקצועיים מול התקשורת וכיצד אפשרי ליישם זאת.  בניית רשימת תפוצה רלוונטית להודעות לעיתונות, כיצד לפנות לעיתונאים ובאיזה תזמון. תקשורת - סביבה ומה שביניהם.

A Walk in Park

מגפה עולמית טלטלה בן-רגע את העולם כולו, והביאה לעצירה כמעט מוחלטת של הכלכלה הגלובלית, לסגירת גבולות לאומיים, לסגירת מקומות עבודה רבים ומוסדות חינוך.

וובינר זה עוסק בחזרה לשגרה וההזדמנות שמגפה זימנה.  הארגונים הסביבתיים מניעים פעולה עם בכירי משרדי הממשלה במגוון נושאים שונים כגון אנרגיה, חקלאות ותזונה,  שמירה על הטבע ועוד.

חוזרים לשגרה

Public Garden

סדנה זו הוקדשה ללמידה וקבלת כלים להשפעה ברשות המקומית בנושאי בריאות ציבור ליושבי ראש ונציגי ציבור בוועדות איכות סביבה.

רשויות מקומיות בחזית בריאות ציבור
Plants

רשויות מקומיות בחזית משבר האקלים

סדנה זו הוקדשה ללמידה וקבלת כלים להשפעה ברשות המקומית בנושא משבר האקלים ליושבי ראש ונציגי ציבור בוועדות איכות סביבה.

Children Running
הדברה ברשויות מקומיות 

 סדנה זו הוקדשה ללמידה, כלים  וטיפים כיצד ניתן להפסיק את ההדברה ברשויות המקומיות. הסדנה עסקה בפן הבריאותי, חברתי וכלכלי של שימוש בחומרי הדברה במרחב העירוני. 

Bird House
משבר הדיור בישראל 

פאנל שהתקיים בשיתוף פעולה של חיים וסביבה ומעירים בהשתתפות סתיו שפיר- ממובילות המחאה החברתית ב2011 , ח"כ בעבר ויו"ר התנועה הירוקה ועו"ד אורי איטנגר -מנהלת תחום קידום מדיניות במרכז הגר למחקר ופיתוח מדניות מחקר חברתי אוניברסיטת תל אביב.

bottom of page