חזרה לשגרה 

וובינר זה הוקדש לשיח משותף ביחד בין התארגנות המנכ"לים של ארגונים הסביבתיים ומשרדי הממשלה ​לחזרה לשגרה לאחר יציאה מהסגר הראשון בעקבות מגפת הקורונה. הכשלים בעת המשבר וההזדמנויות שניתן להפיק בחזרה לשגרה בנושאים סביבתיים שונים כגון אנרגיה, חקלאות, שמירת טבע, תכנון ועוד.

 חלק א'

חלק ב'