רשויות מקומיות בחזית בריאות הציבור 

סדנה זו הוקדשה ללמידה וקבלת כלים להשפעה ברשות המקומית לנציגי ציבור ויושבי ראש וועדות איכות סביבה.

לאלבום התמונות

  אתגרים והזדמנויות ברשות המקומית, פרופ' חגי לוין 

יערות מאכל, יצור מזון, אקולוגיה וקהילה

מפעל נשר, היתרי פליטה