top of page

הדברה בישוב שלי

 סדנה זו הייתה מיועדת לנציגי וועדות איכות סביבה ועסקה בכלים , למידה וטיפים כיצד ניתן להפסיק את ההדברה ברשויות המקומיות. 

אורחים בסדנה: 

גב' ברנדט באואר - מדענית בריאות וסביבה באדם טבע ודין 

עילאי הרסגור - הנדין - סגן ראש העיר כפר סבא ומחזיק תיקי התחבורה, הקיימות והחדשנות

רקפת הס - נציגת הציבור בועדת איכות הסביבה בפרדסיה

לצפייה במפגש המלא לחצו כאן 

השפעתם של חומרי הדברה על ביראות הציבור ומקומה של הרשות בהיעדר רגולציה / ברנדט באוור -אדם טבע ודין

הפחתת שימוש בחומרי הדברה בגינון העירוני -הלכה למעשה / אדם טבע ודין

  מקיים וחוסך - מאמר כלכלי על גינון בר קיימא / אנג' רונזה אמארה

bottom of page