ארגון קהילתי

סדנה זו הוקדשה ללמידה וקבלת כלים להובלת שינוי חברתי קהילתי.

ארגון קהילתי, מגמה ירוקה

סיכום סדנת ארגון קהילתי