top of page

תקשורת 

סדנה זו עוסקת בסקירה של עבודת הדוברים מקצועיים מול התקשורת וכיצד ניתן ליישם זאת, סקירה של מפת התקשורת בישראל וחשיפת הסודות לעבודה מולם. הצגת מקרים ופרסומים שונים מהם ולמידה על עבודת הדובר מול התקשורת.

360 לתקשורת, מוטי אלמליח

סיכום סדנת 360 לתקשורת

bottom of page