תקשורת 

סדנה זו עוסקת בסקירה של עבודת הדוברים מקצועיים מול התקשורת וכיצד ניתן ליישם זאת, סקירה של מפת התקשורת בישראל וחשיפת הסודות לעבודה מולם. הצגת מקרים ופרסומים שונים מהם ולמידה על עבודת הדובר מול התקשורת.

360 לתקשורת, מוטי אלמליח

סיכום סדנת 360 לתקשורת